NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Vedeme účetnictví pro neziskové organizace, a to pro občanská sdružení, spolky,

nadace, obecně prospěšné společnosti aj.

 

·         Vedení účetnictví, zpracování účetní závěrky

·         Oddělení neziskových a ziskových (zdaňovaných) činností

·         Vypracování všech daňových přiznání vyplývajících z povinnosti pro neziskové organizace

·         Sledujeme průběh čerpání dotací a grantů a jejich následné zaúčtování

·         Zpracujeme finanční částí monitorovacích zpráv k dotacím poskytnutých z fondů EU
Položky označené * jsou povinné.
+420 777 974 229
English Česky

IČO: 24699161
DIČ: CZ24699161
KANCELÁŘ PRAHA
Žukovského 887
161 00 Praha 6
tel.: 732 506 074
KANCELÁŘ KLADNO
Kleinerova 24
272 01 Kladno
 tel.: 739 836 147