VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

OSVČ

Jste živnostník, tak právě pro Vás je určena tato služba. Daňovou evidenci povedeme za Vás.

A s tím spojené veškeré administrativní záležitosti. Např. Daň z přijmu.


Obchodní společnosti

Vypracujeme účetnictví pro širokou škálu oborů různé velikosti a právní formy obchodních společností

a to i s obraty v řádu stovek milionů korun. 


Nestátní neziskové organizace
­

Vedeme účetnictví pro neziskové organizace, a to pro občanská sdružení, spolky,

 nadace, obecně prospěšné společnosti aj.


­
Družstva a bytové domy
Vedení účetnictví a zajištěním správy domů pro SVJ i bytová družstva. ­Položky označené * jsou povinné.
+420 777 974 229
English Česky

IČO: 24699161
DIČ: CZ24699161
KANCELÁŘ PRAHA
Žukovského 887
161 00 Praha 6
tel.: 732 506 074
KANCELÁŘ KLADNO
Kleinerova 24
272 01 Kladno
 tel.: 739 836 147