DATOVÁ ANALÝZA


Naším cílem je poskytnout manažerům na všech úrovních řízení relevantní a aktuální informace jak pro operativní, tak pro strategické rozhodování.

Dáváme manažerům do rukou nástroje, které jim umožní nejen analyzovat minulost a sledovat aktuální stav řízených procesů, ale pomocí

modelů a what-if analýzy mohou studovat i budoucí dopady svých rozhodnutí. Pokročilé analytické služby pak dokážou odhalit i skryté vzorce

chování nebo podezření na podvody. Naše řešení sestavujeme tak, aby i sofistikované analýzy mohl dělat člověk sám, bez podpory IT specialistů,

a aby získal odpovědi i na složité dotazy pokud možno obratem. 


·         Aktuální a správné podklady pro rozhodování

·         Přehledné a rychlé analýzy dat

·         Zpracování a vizualizace velkých objemů dat

·         Komplexní pohled na celou firmu – rychlý a jednotný reporting

·         Poskytování podkladů pro rozhodnutí vedoucí ke zvýšení hodnoty firmy, zlepšení finanční situace,

          úspěšné expanzi nebo dlouhodobému růstu

·         Sledování vývojových trendů, časových a věcných vztahů

·         Nalézání souvislostí a předvídání možných událostí 

­­Položky označené * jsou povinné.
+420 777 974 229
English Česky

IČO: 24699161
DIČ: CZ24699161
KANCELÁŘ PRAHA
Žukovského 887
161 00 Praha 6
tel.: 732 506 074
KANCELÁŘ KLADNO
Kleinerova 24
272 01 Kladno
 tel.: 739 836 147