ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Elektronická evidence tržeb (EET)


Zjednodušený  výtah ze zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmu fyzických a právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby.


Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti, tzn. je uskutečněná v hotovosti, platební kartou   nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET), a která zároveň zakládá rozhodný příjem (§6 ZoET). Obě tyto podmínky musí být splněny současně.

Celý systém evidence je napojený pomocí pokladního zařízení podnikatele na systém Finanční správy, který eviduje každou jednotlivou  účtenku v reálném čase. Pokladní zařízení musí být připojeno k internetu a musí zajistit odeslání údajů o evidované tržbě a vydat účtenku.

Kompletní informace o Elektronické evidenci tržeb, časté dotazy, novinky i zajímavosti naleznete na společném portále Ministerstva financí České republiky a Finanční správy České republiky:

http://www.e-trzby.cz/Podnikatelé se budou zapojovat postupně:

-         1. fáze od 1.12.2016 – ubytovací a stravovací služby, dle aktuálního výkladu ministerstva financí se týká i podnikatelů, kteří mají prodej občerstvení i jen jako doplňkovou činnost - např. kadeřníci, solária, dětské koutky...­

-          2. fáze od 1.3.2017 – maloobchod a velkoobchod

-          3. fáze od 1.3.2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. Fázi, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství

-          4. fáze od 1.6.2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti

 

 Z dostupných dat Ministerstva financí a Finanční správy bude evidence tržeb v první fázi zahrnovat 50 tisíc podnikatelů, ve druhé 250 tisíc podnikatelů, ve třetí 150 tisíc podnikatelů a ve čtvrté 150 tisíc podnikatelů.


Nemáte čas řešit zavádění elektronické evidence tržeb (EET)? Nevíte si rady? Nechte to nás!              

 

-          Zajistíme Vám pokladny                                                                   

-          Propojíme s účetními programy

-          Zaškolíme Vás i Vaše zaměstnance


Vše potřebné zajistíme za Vás. Neváhejte nás kontaktovat!

­
Položky označené * jsou povinné.
+420 777 974 229
English Česky

IČO: 24699161
DIČ: CZ24699161
KANCELÁŘ PRAHA
Žukovského 887
161 00 Praha 6
tel.: 732 506 074
KANCELÁŘ KLADNO
Kleinerova 24
272 01 Kladno
 tel.: 739 836 147